Navigace

Obsah

Z důvodu velkého objemu dat jsou zde k nahlédnutí jen hlavní části územně plánovací dokumentace:

Hlavní výkres ÚP obce Český Jiřetín / 2006 - zde ke stažení

Změna č.1 územního plánu obce Český Jiřetín / 2011 - zde ke stažení

 

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí v úředních hodinách na:

 

-     Obecním úřadě Český Jiřetín, č.p. 171

-     MěÚ Litvínov, Vodní 871, odbor ŽPRR – úřad územního plánování, dveře č. 411,ing. Jan Otčenášek tel. 476 767 818 nebo dveře č. 412, ing. arch. Otcovská, tel. 476 767 856.

 

  Organizační změna :  ing. arch. Babeta Otcovská, č. dveří 409, tel : 476 767 856

                                       Petr Bryl, č.dveří 410, te : 476 767 839