Navigace

Obsah

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (OSOH) pro právnické a podnikající fyzické osoby

  1. Hostinská činnost - 1200 Kč/měsíc

2. Podnikatelé poskytující ubytovací služby:

•       I. kategorie do 10ti lůžek 250/ měsíc

•       II. kategorie do 40ti lůžek 500/ měsíc

•       III. kategorie nad 40 lůžek 1000/ měsíc

3. Ostatní podnikatelé, kteří mají v obci provozovnu, ale neprovozují hostinskou činnost a  neposkytují ubytovací služby –                 600 Kč/ měsíc

Úplné znění  rozvrhu výše úhrady za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství  (OSOH) - viz článek 6 odst.2) Obecně závazné vyhlášky č.3/2021:    Stanovení výše poplatku za kom_odpad pro práv. a podnikající fyz. osoby.docx (36.5 kB)

Poplatky odvádí plátce čtvrtletně do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí na účet obce č-. 6127491/0100

Platnost: od 1.1.2022

Odkaz na Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 - OSOH  zde:  

Odkaz na Obecně závaznou vyhlášku č.4/2021  - místní poplatek za OSOH  zde: