Navigace

Obsah

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (OSOH) pro rekreační objekty a trvale hlášené obyvatele

POPLATKY SE HRADÍ NEJPOZDĚJI DO 31. května   NA ÚČET OBCE  Č. 6127491/0100 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE SVÉ PŘÍJMENÍ, MÍSTNÍ ČÁST A ČÍSLO OBJEKTU, ZA KTERÝ POPLATEK HRADÍTE.

Výše místního poplatku za OSOH – rekreační objekty

Rekreační chata  - 1000,- Kč.

Výše místního poplatku za OSOH – pro trvale hlášené obyvatele

První osoba  - 1000,- Kč,  každý další člen domácnosti – 500Kč,  děti do 15let věku jsou od poplatků osvobozeni.

V případě nedodržení výše uvedeného data splatnosti bude účtována přirážka 50,-Kč.

Úplné znění vyhlášky o místním poplatku za OSOH zde:  

Výše poplatků odráží náklady, které s nimi souvisí.  Rádi bychom poplatky snížili, ale k tomu je potřeba pomoc Vás všech…

  • Třiďte odpad – za tříděný odpad obec dostává peníze zpět. Staňte se součástí komunity zodpovědných lidí, kterým záleží na ekologii a na čistém prostředí pro život v naší krásné lokalitě.

             Základní informace o třídění, mýty a fakta zde http://www.jaktridit.cz/

  • Dávejte pozor  - kdo a co do kontejneru vhazuje – nábytek, spotřebiče, suť a stavební materiál do kontejneru nepatří – tím se z komunálního odpadu stane směsný odpad a ten je nejdražší!!
  • Vzhledem k tomu, že v porovnání s okolními obcemi máme největší objem odpadů na obyvatele, je zřejmé, že do kontejnerů vhazují odpad i lidé, kteří v obci odpady neplatí!

Vzhledem k výše uvedeným faktům Vás žádáme o pomoc a pokud u kontejneru uvidíte někoho kdo do něj vhazuje jiný než komunální odpad anebo není z naší obce, vyfoťte prosím SPZ nebo osobu a fotografii s datem a časem zašlete na obecní email: podatelna@cesky-jiretin.cz