Navigace

Obsah

Zpět

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí ve znění pozdějších předpisů zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Aktualizace
Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 2025 s výhledem do roku
2035
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle
§ 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostře dí ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona zasílá oznámení Aktualizace
Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 2025 s výhledem do roku
2035 “ zpracované podle přílohy č. 7 tohoto zákona a s děluje Vám, že bude na jeho podkladě
provedeno zjišťovací řízení podle § 10d tohoto zákona.

Odkaz na dokument:

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035 (1.21 MB)

Do oznámení koncepce lze nahlédnout také na internetových str ánkách:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_ULK029K

Upozornění:  Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 od st. 2 zákona nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno: 20. 2. 2023

Datum sejmutí: 31. 3. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět