Navigace

Obsah

Znak a vlajka obce Český Jiřetín

Český Jiřetín ani středověké Fláje neměly až do konce 20. století právo užívat obecní znak. Této výsady se dostalo obci Český Jiřetín až v roce 2002, tedy v době, kdy starší Fláje již neexistují a jejich území spadá pod správu českojiřetínské radnice.

Obecní znak Českého Jiřetína vytvořil jeden z nejpřednějších českých heraldiků naší doby, autor současného státního znaku České republiky a standardy prezidenta ČR pan Jiří Louda, AIH (akademik mezinárodní heraldiky).

Jiří Louda při tvorbě znaku

Koncept českojiřetínského znaku navržený místními občany Ing. Petrem Fišerem a MUDr. Věrou Patočkovou projednali zástupci obce s heraldikem Jiřím Loudou v Olomouci dne 13. 9. 2001. Znak byl obci udělen rozhodnutím č. 98 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Václava Klause z 31. 1. 2002

Znak obce i z něj odvozená obecní vlajka symbolizují význam dřeva a vody pro vznik a pozdější hospodářský život obce (dolní zelené pole se dvěma vlnitými stříbrnými břevny) a atribut sv. Jana Křtitele, patrona Flájí (od roku 1670) i Českého Jiřetína (od roku 1996), vyjádřený heraldickou figurou stříbrného beránka Božího se zlatým procesním křížem na horním červeném poli.

Znak obce                                              Vlajka obce

Přijetí obecních symbolů bylo spojeno s poutní mší v dřevěném kostele sv. Jana Křtitele (22. 6. 2002), kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Josef Koukl. Ten nový prapor obce slavnostně posvětil.

Poutní mše v dřevěném kostele sv. Jana Křtitele

Popis znaku: https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/ee04b0d5-d671-4609-9dc5-cffe4f54fcc2

 

O autorovi obecního znaku

Jiří Louda, dr. h. c. (* 3. října 1920, Kutná Hora - … 1. září 2015, Olomouc) - významný český heraldik, knihovník a penzionovaný voják (plukovník ve výslužbě). K jeho nejvýznamnějším heraldickým počinům patří návrh současného státního znaku České republiky, podobně jako jeho dřívější varianty pro ČSFR. Vytvořil mimo jiné znaky pro stovky českých obcí, mezi které patří Český Jiřetín či nedaleké Meziboří.

Jiří Louda

Jiří Louda byl členem Mezinárodní heraldické akademie (Académie Internationale d´Heraldique) se sídlem v Ženevě, Britské heraldické společnosti (Heraldry Society) v Londýně, členem Society of Heraldic Arts, Francouzské heraldické společnosti (Société française d‘héraldique et de sigillographie) a v neposlední řadě členem Heraldické komise Parlamentu České republiky. 

Jiří Louda je spoluautorem díla "Lines of Succession, Heraldry of the Royal Families of Europe" (Heraldika evropských královských rodů Evropy).

Více na: https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/11904729/Jiri-Louda-armorist-obituary.html