Navigace

Obsah

 

POPLATKY V OBCI ČESKÝ JIŘETÍN

POPLATKY SE HRADÍ NEJPOZDĚJI DO 31. května 2021 NA ÚČET OBCE  Č. 6127491/0100 

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE SVÉ PŘÍJMENÍ, MÍSTNÍ ČÁST A ČÍSLO OBJEKTU, ZA KTERÝ POPLATEK HRADÍTE.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD - č. účtu obce 6127491/0100

Výše poplatku za komunální odpad – rekreační objekty

Rekreační chata  - 1000,- Kč.

Výše poplatku za komunální odpad – pro trvale hlášené obyvatele

První osoba  - 1000,- Kč.

Každý další člen domácnosti – 500Kč.

Děti do 15let věku jsou od poplatků osvobozeni.

V případě nedodržení výše uvedeného data splatnosti bude účtována přirážka 50,-Kč.

Úplné znění vyhlášky o místním poplatku za odpady zde:  

 

Výše poplatků odráží náklady, které s nimi souvisí.  Rádi bychom poplatky snížili, ale k tomu je potřeba pomoc Vás všech…

 

  • Třiďte odpad – za tříděný odpad obec dostává peníze zpět. Staňte se součástí komunity zodpovědných lidí, kterým záleží na ekologii a na čistém prostředí pro život v naší krásné lokalitě.

             Základní informace o třídění, mýty a fakta zde http://www.jaktridit.cz/

  • Dávejte pozor  - kdo a co do kontejneru vhazuje – nábytek, spotřebiče, suť a stavební materiál do kontejneru nepatří – tím se z komunálního odpadu stane směsný odpad a ten je nejdražší!!
  • Vzhledem k tomu, že v porovnání s okolními obcemi máme největší objem odpadů na obyvatele, je zřejmé, že do kontejnerů vhazují odpad i lidé, kteří v obci odpady neplatí!

Vzhledem k výše uvedeným faktům Vás žádáme o pomoc a pokud u kontejneru uvidíte někoho kdo do něj vhazuje jiný než komunální odpad anebo není z naší obce, vyfoťte prosím SPZ nebo osobu a fotografii s datem a časem zašlete na obecní email: podatelna@cesky-jiretin.cz

V příštím roce se budeme snažit o zefektivnění třídění odpadu. Promýšlíme i další možnosti, jak hospodárněji nakládat s odpadem, kterého u nás vzniká rekordní  množství. O dalším vývoji Vás budeme informovat na úřední desce nebo na zastupitelstvu obce.

POPLATEK ZA DRŽENÍ PSA                                   - 1. pes -100,- Kč/rok, za každého dalšího - 50,- Kč

POPLATEK  ZA UBYTOVÁNÍ                                  - 10Kč/den/použité Lůžko

POPLATEK  ZA ODPADY PRO UBYTOVATELE - 3Kč/osoba   

Kopírování dokumentů jednostr. A4 (ČB)      - 5,- Kč 

(schváleno zastupitelstvem dne 16. 5. 2012, usnesením č. 7)

Sazebník úhrad za poskytování služeb při vyhledávání dokumentů platný od 8. 6.
2011 – 250,- Kč/1hodinu

(dle zákona č. 106/10999 Sb., § 17 odst. 1 a 3, schváleno
8. 6. 2011 usnesením č. 6)