Navigace

Obsah

Upozornění pro všechny ubytovatele/pronajímatele v obci ČJ!!!

Upozorňujeme všechny ubytovatele/pronajímatele o podstatné změně při výběru a platbě ubytovacích poplatků!

Novela zákona o místních poplatcích nahradila minulý poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu, jemuž podléhá každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Poplatníkem tohoto poplatku je v celé jeho výši ubytovaný host a ubytovatelé jsou povinni zprostředkovat výběr poplatku.

Nerozhoduje tedy účel pobytu (to zda se jedná o pobyt rekreační, sportovní nebo pracovní) ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje. Poplatek tedy bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny (hotely, penziony), tak jak tomu bylo u poplatku z ubytovací kapacity, ale nově se zpoplatní také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu apod.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu až do výše 500.000Kč.

Více: Poplatky z pobytu

Zprávy

Informování o změnách v oblasti datových schránek platných od 1. 1. 2023

Dle nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“) - další informace naleznete v přílohách: celý text

ostatní | 8. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

VAROVÁNÍ POLICIE ČR

V posledních měsících nabírají na intenzitě různé formy podvodů v kyberprostoru, které mají společný cíl vylákat z poškozeného finanční částku - viz přilžený leták celý text

ostatní | 3. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. celý text

ostatní | 14. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Krušnoviny

Krušnoviny 2021, 2022 celý text

ostatní | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Krušnoviny březen 2020

Krušnoviny březen 2020 celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kolový nakladač

Kolový nakladač byl pořízen díky dotaci Ústeckého kraje celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu