Navigace

Obsah

Upozornění pro všechny ubytovatele/pronajímatele v obci ČJ!!!

Upozorňujeme všechny ubytovatele/pronajímatele o podstatné změně při výběru a platbě ubytovacích poplatků!

Novela zákona o místních poplatcích nahradila minulý poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu, jemuž podléhá každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Poplatníkem tohoto poplatku je v celé jeho výši ubytovaný host a ubytovatelé jsou povinni zprostředkovat výběr poplatku.

Nerozhoduje tedy účel pobytu (to zda se jedná o pobyt rekreační, sportovní nebo pracovní) ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje. Poplatek tedy bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny (hotely, penziony), tak jak tomu bylo u poplatku z ubytovací kapacity, ale nově se zpoplatní také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu apod.

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu až do výše 500.000Kč.

Více: Poplatky z pobytu

Zprávy

"Milostivé léto II."

Jak se zbavit exekuce celý text

ostatní | 23. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. celý text

ostatní | 21. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Objízdná trasa - oprava mostu v Horním Jiřetíně

Uzavírka silnice č. III/2541 mezi obcemi Horní Jiřetín a Nová Ves v Horách, z důvodu stavebních prací, v rámci akce: „Rekonstrukce mostu ev. č. 2541-15“ -
od 01.08.2022 na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 30.11.2022 celý text

ostatní | 27. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Nový jízdní řád od 12.12.2021

Nový jízdní řád od 12.12.2021 na lince Litvínov - Český Jiřetín celý text

ostatní | 8. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Krušnoviny

Krušnoviny 2021, 2022 celý text

ostatní | 18. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Krušnoviny březen 2020

Krušnoviny březen 2020 celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kolový nakladač

Kolový nakladač byl pořízen díky dotaci Ústeckého kraje celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu