Navigace

Obsah

 

Do územního plánu včetně jeho dokladové části lze nahlížet  v úředních hodinách na:

        -     Obecním úřadě Český Jiřetín, č.p. 171

        -     MěÚ Litvínov, Vodní 871, Oddělení strategického rozvoje a Úřadu územního plánování

             Úřad územního plánování, tel.: 476 767 856, e-mail: babeta.otcovska@mulitvinov.cz,  3. patro, dveře č.301

             Úřad územního plánování, tel.: 476 767 839, e-mail: michaela.burdova@mulitvinov.cz, 3. patro, dveře č.302